Chỉ số giao dịch trong nước

HOSE 589,45 1,01 0,17%
   53 [4]
   79 [147]
   56 [5]
HNX 86,75 -0,05 -0,06%
   56 [4]
   59 [192]
   59 [3]
UPCOM 41,97 0,05 0,12%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]

Chỉ số giao dịch quốc tế

Down Jones 18.076   
S&P 500 2.100   
Nikkei 19.477   
Giá vàng 1.733,59   
Giá dầu 43,32   
USD index 98,67   

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thông báo từ PhuGiaSC

BẢN TIN PHUGIASC

Kích thước: 197 KB
Kích thước: 195 KB
Kích thước: 192 KB