Chỉ số giao dịch trong nước

HOSE 596,88 0,16 0,03%
   106 [9]
   86 [68]
   74 [4]
HNX 86,37 0,13 0,15%
   71 [2]
   63 [149]
   82 [6]
UPCOM 41,97 0,05 0,12%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]

Chỉ số giao dịch quốc tế

Down Jones 15.388   
S&P 500 1.669   
Nikkei 15.627   
Giá vàng 1.733,59   
Giá dầu 95,82   
USD index 83,84   

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thông báo từ PhuGiaSC

BẢN TIN PHUGIASC

Kích thước: 197 KB
Kích thước: 195 KB
Kích thước: 192 KB