Chỉ số giao dịch trong nước

HOSE 596,91 -3,48 -0,58%
   91 [11]
   75 [54]
   114 [6]
HNX 86,81 -0,04 -0,05%
   106 [10]
   68 [93]
   98 [7]
UPCOM 41,97 0,05 0,12%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]

Chỉ số giao dịch quốc tế

Down Jones 15.388   
S&P 500 1.669   
Nikkei 15.627   
Giá vàng 1.733,59   
Giá dầu 95,82   
USD index 83,84   

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thông báo từ PhuGiaSC

BẢN TIN PHUGIASC

Kích thước: 197 KB
Kích thước: 195 KB
Kích thước: 192 KB